ทำดีต้องได้ดี! ทำชั่วแล้วได้ดี ไม่มีในภพ 3 ! กรรมดี กรรมชั่ว ส่งผลยังไง? ภาค 1

และการกระทำทั้ง 3 มีผลกลับไปหาผู้กระทำอย่างแน่นอน ! … แต่คนยุค On line ใจร้อน เมื่อไม่เห็นอะไรกะตาก็ชักเริ่มไม่ค่อยเชื่อเรื่อง ผลของกรรม กฎแห่งกรรม คิดว่าเป็นนิทานหลอกเด็กไป http://winne.ws/n21747

3.6 พัน ผู้เข้าชม
ทำดีต้องได้ดี! ทำชั่วแล้วได้ดี ไม่มีในภพ 3 ! กรรมดี กรรมชั่ว ส่งผลยังไง? ภาค 1

คิด … กระทำทางความคิด พระท่านเรียก มโนกรรม ! มี 2 คือ 1. คิดดี 2.คิดชั่ว

พูด … กระทำด้วยวาจา เรียก วจีกรรม มี 1. พูดดี 2. พูดชั่ว

ทำ … กระทำทางกาย เรียก กายกรรม มี 1. ทำดี 2. ทำชั่ว

และการกระทำทั้ง 3  มีผลกลับไปหาผู้กระทำอย่างแน่นอน ! …  แต่คนยุค On line ใจร้อน เมื่อไม่เห็นอะไรกะตาก็ชักเริ่มไม่ค่อยเชื่อเรื่อง ผลของกรรม กฎแห่งกรรม คิดว่าเป็นนิทานหลอกเด็กไป !

ทำดีต้องได้ดี! ทำชั่วแล้วได้ดี ไม่มีในภพ 3 ! กรรมดี กรรมชั่ว ส่งผลยังไง? ภาค 1

ทุกอย่างมันมีกระบวนการของมัน เหมือนที่คุณ Download file ใน Computer ถ้า file เล็กๆเบาๆ ก็เร็ว แต่ถ้า file ใหญ่ 200 -500 GB. ก็ต้องรอกันหน่อย กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตเราก็น่าจะให้เราได้คิดว่า

ทุกอย่างมีเวลาของมัน … เจียวไข่ ยังต้องมีขั้นตอนและเวลา ! ถึงจะได้ ไข่เจียวมากิน … การส่งผลของกรรม ก็เช่นเดียวกับทุกเรื่องบนโลก คือ เขาก็มีเวลาของเขา มีกลวิธี มี Fuction กระบวนการ

ด้วยว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญระดับชีวิต แบบข้ามภพ ข้ามมิติเวลา ข้ามชาติ!  วันนี้ lifecumentary ก็ เลยไปเปิดตำราที่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ แล้วสรุปมาเล่าให้ฟังว่า

“ เรื่องของผลการกระทำ” มีกระบวนการส่งผลอย่างไรบ้าง และจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค เพื่อจะได้เข้าใจกันง่ายๆ และชัดเจนนะคะ จะได้สบายใจว่า ที่เราทำดีไว้ เมื่อไหร่จะได้ดีตอบแทน ที่ทำไม่เข้าท่าเอาไว้

ทำดีต้องได้ดี! ทำชั่วแล้วได้ดี ไม่มีในภพ 3 ! กรรมดี กรรมชั่ว ส่งผลยังไง? ภาค 1

เมื่อไหร่จะใช้คืน … และเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้ของชีวิต จะใช้ชีวิตอย่างไร?   การส่งผลของกรรมจัดได้ 3 ประเภท ใหญ่ๆ คือ  ( คลิกเพื่ออ่านต่อแต่ละภาค )

1.กรรมส่งผลตามหน้าที่ ( ภาค 1 )  2.กรรมส่งผลตามลำดับ  ( ภาค 2 )  3. กรรมส่งผลตามเวลา ( ภาค 3 )

เรามาเริ่มภาคแรกกันเลย … กรรมให้ผลตามหน้าที่ แบ่งเป็น 4 แบบ คือ 

1. กรรมทำหน้าที่นำไปเกิด ( ชนกกรรม ) 

มี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่เป็นกรรมดี (กุศล) ก็จะพาไปเกิดในภพภูมิที่ดี เช่น มนุษย์ เทวดา พรหม อรูปพรหม … ฝ่ายที่เป็นกรรมชั่ว (อกุศล) ก็จะพาไปเกิดในภพภูมิที่เป็นทุกข์ลำบาก

เช่น นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ฯลฯ   เป็นกรรมนำสัตว์มาเกิดตามภพภูมิต่างๆ และตกแต่งสัตว์ที่เกิดในภพภูมินั้นๆ ตามกำลังแห่งกรรมดี หรือ กรรมชั่ว ของสัตว์นั้นๆ เช่น ใบหน้า ตา หู แขน ขา สูง ต่ำ ดำ ขาว

ร่างกายสมบูรณ์สวยงาม หรือ ขี้เหร่ พิกลพิการ อ่อนแอ หรือแข็งแรง เกิดในตระกูลสูง กลาง หรือต่ำ ฉลาด หรือโง่ ร่ำรวย หรือ ยากจน หรือเมื่อสัตว์นั้นๆเกิดแล้ว ชนกกรรม ก็เป็นอันหมดหน้าที่

2. กรรมที่ส่งเสริม หรือ ซ้ำเติม ( อุปัตถัมภกกรรม ) ก็แล้วแต่ว่าเป็นฝ่ายกุศล และ ฝ่ายอกุศล

ถ้าเป็นกรรมดี ก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น ถ้าเป็นฝ่ายกรรมชั่ว ก็จะมาซ้ำเติมให้แย่ลง เช่น ได้เกิดในตระกูลดี อุปัตถัมกรรม ก็จะส่งเสริมให้ชีวิตก้าวหน้า บันดาลให้ชีวิตของผู้นั้นประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

แต่ถ้าพลาดไปเกิดในครอบครัวยากจน อุปัตถัมกรรมฝ่ายอกุศล ก็จะตามมาซ้ำเติมให้ชีวิตลำบาก ต้องประสบกับอุปสรรค ความขัดข้อง หรือความวิบัติต่างๆ

ถ้าจะเปรียบว่า ฝ่ายกุศลเป็นเหมือน ฮีโร่ที่มาช่วยส่งเสริมให้ชีวิตดียิ่งขึ้น ส่วนฝ่ายอกุศล คือ ผู้ร้ายที่ตามมาซ้ำเติม ให้ที่แย่อยู่นั้น ย่ำแย่หนังลงไปอีกนั้นเอง

ทำดีต้องได้ดี! ทำชั่วแล้วได้ดี ไม่มีในภพ 3 ! กรรมดี กรรมชั่ว ส่งผลยังไง? ภาค 1


3. กรรมที่ทำหน้าที่กำจัด หรือ ตัดรอนกรรมอื่นที่ตรงกันข้าม ( อุปปีฬกกรรม )

อธิบายให้เข้าใจง่าย คือ ฝ่ายดี ก็ปราบฝ่ายชั่ว ส่วนฝ่ายชั่ว ก็หาโอกาสกำจัดฝ่ายดี เช่น เกิดในครอบครัวดี ได้โอกาสก้าวหน้าในชีวิต แต่กรรมชั่ว(ที่อาจเคยทำไว้) ก็จะหาช่องตัดโอกาสความก้าวหน้า

ความสำเร็จในชีวิต เช่น กำลังประสบความสำเร็จก็มาเจ็บป่วย หรือประสบภัยวิบัติ,  ถ้าเป็นฝ่ายดี ก็จะมาช่วยกำจัดกรรมชั่วออกไปจากชีวิต ผ่อนหนักให้เบา ที่เบาก็หาย เช่น อาจเกิดในครอบครัวที่ยากจน

แต่ก็มีสุขภาพดี มีสติปัญญาดี แล้วได้รับการสนับสนุนให้ได้โอกาสศึกษาและก็มีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เป็นต้น

ทำดีต้องได้ดี! ทำชั่วแล้วได้ดี ไม่มีในภพ 3 ! กรรมดี กรรมชั่ว ส่งผลยังไง? ภาค 1


4.กรรม ที่ทำหน้าที่ฆ่าหรือตัดรอนกรรมอื่นที่ตรงกันข้ามให้สิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาดทันที!  ( อุปฆาตกกรรม) 

เปรียบเหมือน คนที่สกัดลูกกระสุนให้หมดประสิทธิภาพ! อย่างปัจจุบันทันด่วน! ซึ่งแล้วแต่ว่า เป็นกรรมฝ่ายดี หรือ ฝ่ายชั่ว เช่น ได้เกิดในครอบครัวดี ได้รับความรัก และการสนับสนุนจากมิตรสหาย

ชีวิตประสบความสำเร็จดี แต่จู่ๆ ก็ล่มละลาย เจอกับการสูญเสียภายในข้ามคืน หรือมีเหตุให้ตายอย่างกะทันหัน เป็นต้น แต่ถ้าเป็นกรรมฝ่ายดี กรรมดีนั้นก็จะเข้ามาฉุดดึงให้ชีวิตดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

เช่น แม้มีชีวิตลำบากยากจน แต่ก็ได้พบโอกาสที่ดี ที่สามารถช่วยให้หลุดจากความทุกข์ ความลำบาก มีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อ เป็นต้น

โปรดติดตามตอนต่อไป … กรรมส่งผลตามลำดับ


Cr. lifecumentary เรียบเรียง

แชร์