วันเด็กปีนี้ เด็ก ๆ มี 10 ข้อ อยากบอกนายกฯ!!!

เปิดผลโพลวันเด็ก พบ 3 เรื่องยังสอบตก ฝาก 10 ข้อบอกถึงนายกฯ มีขอให้ "ยกเลิกมาตรา44" ด้วย ... http://winne.ws/n21750

848 ผู้เข้าชม
วันเด็กปีนี้ เด็ก ๆ มี 10 ข้อ อยากบอกนายกฯ!!!

             ศ.ดร.สมพงษ์  จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวกล่าวว่า  จากผลสำรวจความคิดเห็นเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “วันเด็ก...ขอนโยบายดีกว่าคำขวัญ”  จำนวน 1,503 คน ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.60 – 8 ม.ค. 61 ใน 13 ข้อ  พบว่า 

1.เมื่อพูดถึงวันเด็กคนส่วนใหญ่นึกถึงของขวัญ เช่น รางวัลและของเล่น ตามด้วยของกิน กิจกรรม ความสุข และคำขวัญ

2.นโยบายสำคัญสำหรับเด็กที่ผ่านมา 3 อันดับแรก คือ การสนับสนุนการศึกษา ตามด้วยไม่ทราบ และการส่งเสริมคุณธรรม 

3.นโยบายที่สำคัญสำหรับเด็กในอนาคตคือเรื่องการศึกษา โดยมีผู้ตอบถึง 23% การสร้างเสริมคุณธรรม ไม่ทราบ และทักษะด้านเทคโนโลยี

4.สิ่งที่เด็กอยากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ การพัฒนาการศึกษา ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน

5.ในวันเด็กปีนี้อยากบอกอะไรกับนายกรัฐมนตรี คือ 

     5.1 เปิดโอกาสหลายๆด้านให้เด็กได้แสดงออก 

     5.2 อยากให้เด็กทุกคนที่จบการศึกษามีงานทำ 

     5.3 เลือกตั้งให้เร็วและให้เด็กมีส่วนร่วม 

     5.4 ยังมีเด็กอีกมากที่การศึกษายังเข้าไม่ถึง 

     5.5 อยากให้เมืองไทยมีประชาธิปไตยให้เด็กเห็น 

     5.6 ยกเลิกมาตรา 44  

     5.7 มีมาตรการผู้กระทำความผิดหรือทารุณกรรมเด็กที่เข้มงวดหน่อยนะคะ  

     5.8 ควรมีในทุก ๆ วันไม่ใช่เฉพาะวันเด็ก 

     5.9 พัฒนาการศึกษาของประเทศไทยไม่ใช่วัดกันที่เกรดเฉลี่ยอย่างเดียว

     5.10 ปฏิรูปการศึกษา

6.กิจกรรมวันเด็กของไทยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เห็นด้วย 75% 7.สื่อสาธารณะให้ความสำคัญกับการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เห็นด้วย 25% 8.สังคมไทยเปิดโอกาสและมีช่องทางให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เห็นด้วย 57% 9.ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องสุขภาวะของเด็กได้อย่างครอบคลุม เห็นด้วย 48% 10.ระบบการศึกษาไทยและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนในปัจจุบันตอบโจทย์การเรียนรู้ตามศักยภาพของเด็ก เห็นด้วย 45% 11.กฎหมายไทยสามารถช่วยดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน เห็นด้วย 48% 12.เด็กไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูล สารสนเทศต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกัน เห็นด้วย 53% และ13.วันเด็กของไทยจริงๆแล้วนั้นแสดงถึงความรักเด็กหรือหลอกเด็ก รักเด็ก 71% หลอกเด็ก 28% และไม่ตอบ 1%


          จากผลโพลจะเห็นได้ว่าสอบตก คือมีคนเห็นด้วยไม่ถึง 50% ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ระบบสาธารณสุข การศึกษา และกฎหมายคุ้มครองเด็ก"  

ศ.ดร.สมพงษ์กล่าว


ขอขอบคุณ : คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/308950

แชร์