เคล็ดลับสร้างสุข!!!

ความสุขในชีวิต เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการ แต่เราได้มองชีวิตให้มีความสุขหรือไม่ และได้ทำให้เกิดความสุขในลักษณะต่อเนื่องยั่งยืนแล้วหรือยัง ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ ... http://winne.ws/n21760

745 ผู้เข้าชม
เคล็ดลับสร้างสุข!!!

ปุจฉาจาก พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเวทีบรรยายธรรม เรายกวัดมาไว้ ที่เซเว่นฯ ภายใต้หัวข้อ “ปีใหม่ชีวิตใหม่”  จัดขึ้นโดย บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22  

พระเดชพระคุณเจ้าได้เทศนาวิธี หากอยากจะมีชีวิตที่ดี ที่มีความสุข ในสถานการณ์ต่างๆ ได้นั้น จะต้องมองโลกในเชิงบวก มีอารมณ์ในทางบวก ที่สำคัญคือมี “เมตตา” ซึ่งเป็นทานขั้นต้นของคนดี หมั่นทำประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยการให้ พร้อมมีความหวังดีเป็นพื้นฐาน มีการเกื้อกูลเป็นลักษณะสำคัญ และหมั่นถามตัวเองว่าอยากทำบุญให้มากกว่าบาปจะทำอย่างไร พร้อมลงมือทำ 

อยากให้เริ่มชีวิตที่มีสุขด้วยคติธรรมที่ว่า อย่าหลงของเก่า อย่าเมาของใหม่ (ปุราณํ นาภินนฺเทยฺย นเว ขนฺติมกุพฺพเย) เพราะเก่าหรือใหม่ไม่สำคัญ เก่าหรือไม่อยู่ที่ใจเรา ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเก่า แต่ถ้าทำแล้วดีก็ทำต่อไป  และอย่าไปคิดว่าสิ่งใหม่รับเข้ามาในชีวิตจะดีเสมอไป ซึ่งมี 6 ผีที่อย่าให้ผีสิงในชีวิต 

                            ผีที่ 1. ผีชอบดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร 

                            ผีที่ 2 ชอบเที่ยวยามวิกาล ไม่รักบ้าน รักลูก รักเมียตน 

                            ผีที่ 3 ชอบดูการละเล่น ไม่ละเว้น บาร์ ผับ ละครโขน 

                            ผีที่ 4 คบคนชั่วมั่วกับโจร หนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดิน

                            ผีที่ 5 ชอบเล่นม้ากีฬาบัตร สารพัดถั่วโป ไฮโลสิ้น

                            ผีที่ 6 เกียจคร้านการทำกิน มีทั้งสิ้น 6 ผี อัปปรีย์เอย 

สังคมที่ขาดเมตตา เป็นสังคมที่แห้งแล้ง และเป็นสังคมที่เงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวไม่น่าอยู่ จงมีความเมตตาเป็นพื้นฐาน พระจันทร์สว่างกว่าดาวฉันใด เมตตาภาวนาก็เจิดจ้ากว่าสิ่งอื่นฉันนั้น” พระพรหมบัณฑิตกล่าว 

เราอาจไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ ที่จะทำประโยชน์ได้มากมาย แต่เพียงแค่เริ่มช่วยใคร  นั่นก็คือเรากำลังจะสร้างความยิ่งใหญ่ เพราะได้ทำความดี มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เวลาทำความดี ไม่ใช่เพียงแค่เราเท่านั้นที่มี ความสุข แต่เราได้ทำให้คนอื่นมีความสุขและเปลี่ยนแปลงมีความเมตตาและความสุข ในโอกาสนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบสุข เจริญพร้อมด้วยเมตตานำสู่ความสำเร็จตลอดปี ตลอดไปทุกท่าน 

สำหรับผู้ที่สนใจข้อคิดดีๆ แบบนี้ สามารถเข้ารับฟังธรรมบรรยายโครง การ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" หนึ่งในโครงการส่งเสริมจริยธรรม ของ เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 –13.00น. ชั้น 11 ซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม หรือติดตามชมได้รายการ “พุทธปัญญาภิรมย์” ช่อง 16 (TNN NEWS 24) เวลา 07.00-.7.30 น. ทุกวันเสาร์และอาทิตย์


ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

http://www.banmuang.co.th/news/education/100025

แชร์