เพราะหัวใจคุณไม่ว่างเปล่า คุณจึงต้องพบกับความเจ็บปวดหลายครั้ง

เพราะหัวใจคุณไม่ว่างเปล่า คุณจึงต้องพบกับความเจ็บปวดหลายครั้ง และบางครั้งความเจ็บปวดก็มากมายเกินไป จนยากที่หัวใจจะว่างเปล่าอีกครั้ง ทางเดียวที่คุณจะลืมความเจ็บปวดนั้นได้ คือต้องหัดทำใจให้เหมือนเด็ก http://winne.ws/n21765

1.4 พัน ผู้เข้าชม

ตอนเป็นเด็ก คุณไม่รู้จักความเจ็บปวด เพราะหัวใจคุณว่างเปล่า

เพราะหัวใจคุณไม่ว่างเปล่า   คุณจึงต้องพบกับความเจ็บปวดหลายครั้ง

ตอนเป็นเด็ก คุณไม่รู้จักความเจ็บปวด 

เพราะหัวใจคุณว่างเปล่า 

แต่เมื่อเติบโตขึ้น เพราะหัวใจคุณไม่ว่างเปล่า 

คุณจึงต้องพบกับความเจ็บปวดหลายครั้ง

และบางครั้งความเจ็บปวดก็มากมายเกินไป

จนยากที่หัวใจจะว่างเปล่าอีกครั้ง

ทางเดียวที่คุณจะลืมความเจ็บปวดนั้นได้ 

คือต้องหัดทำใจให้เหมือนเด็ก 

เพราะเด็กจะไม่จดจำสิ่งที่ไม่มีความสุข

ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง ทำใจนิ่งๆ อย่างเดียว

แล้วคุณก็จะกลับมามีความสุข

เหมือนกับเด็กที่มีหัวใจว่างเปล่าอีกครั้ง


ขอบคุณบทความดี ๆ จาก

Pratreetep chinungkuro

แชร์