พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนเนื่องในวันเด็ก ...

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ทรงร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน ... http://winne.ws/n21766

733 ผู้เข้าชม
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนเนื่องในวันเด็ก ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน ด้านการออกกำลังกาย และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนเนื่องในวันเด็ก ...
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนเนื่องในวันเด็ก ...

      สำหรับวีดิทัศน์นั้นได้อัญเชิญเพลงยามเย็น อันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงลาวจ้อย มาประกอบในวีดิทัศน์ โดยพระเจ้าหลานเธอทรงร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมจิตอาสา ทั้งในประเทศไทย และที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนเนื่องในวันเด็ก ...
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนเนื่องในวันเด็ก ...

ขอขอบคุณ : คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/royal/309180

แชร์