โพลล์คิดส์เดย์ ขอ10 เรื่องให้ผู้ใหญ่ทำ!!!

กรุงเทพโพลล์ เผยความเห็นเด็ก พบต้องการเวลาครอบครัว สูงสุด, ขอเรียนเก่ง, สมาร์ทโฟน, ผู้ใหญ่เลิกทะเลาะ รองลงมา ... http://winne.ws/n21768

552 ผู้เข้าชม
โพลล์คิดส์เดย์ ขอ10 เรื่องให้ผู้ใหญ่ทำ!!!

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 -- ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของ เด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี ในพื้นที่กรุงเทพ ถึงสิ่งที่ต้องการร้องขอจากผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ โดย 10 อันดับที่ผ่านการให้ความเห็นมากที่สุดได้แก่ 

          ขอให้พ่อแม่ มีเวลาพาไปเที่ยวแบบพร้อมหน้าพร้อมตา ร้อยละ 63.5

          ขอให้เรียนเก่ง ร้อยละ 51.3

          ขอสมาร์ทโฟน, ไอแพด, แท็ปเล็ต ร้อยละ 49.2

          ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน ร้อยละ 44.5

         ขอการบ้านน้อยๆ หรือเรียนน้อยลง  ร้อยละ 35.9

         ขอโอกาสที่เท่าเทียมให้กับเด็ก ร้อยละ 25.1

         ขอผู้ใหญ่ช่วยพัฒนาบ้านเมือง ร้อยละ 34.9

          ขอไม่เจ็บป่วย ร้อยละ 34.7

          ขอพ่อแม่บ่นน้อยลง ร้อยละ 33.1 และ

          ขอให้เลิกตีเด็ก ร้อยละ 31.9

           ในการสำรวจความคิดเห็นของกรุงเทพโพลล์ ดังกล่าวยังมีรายละเอียดน่าสนใจ ต่อประเด็นเยาวชนที่สะท้อนความเห็นด้วยว่า ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อายุระหว่าง 12-14 ปี ซึ่งอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษามาของโรงเรียนรัฐบาล จำนวนมากที่สุด ขณะที่พื้นที่สำรวจนั้นยังอยู่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของการสำรวจ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสะท้อนมุมคิดของเด็กสู่ผู้ใหญ่และต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาประเทศต่อไป.


ขอขอบคุณ : คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/regional/309186

แชร์