คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 13 ม.ค.61 พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินธโร) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายบวรฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม พุทธศักราช 2561 http://winne.ws/n21770

260 ผู้เข้าชม
คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 13 ม.ค.61 พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินธโร) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายบวรฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม พุทธศักราช 2561 ภายใต้แนวคิด “เก่ง ดี มีศีล 5 มุ่งหน้า Thailand 4.0” ที่อาคารโถงช้างวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]

บรรยากาศที่วัดพระธรรมกาย มีผู้ปกครองพาบุตรหลานจำนวนมากเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 ภายใต้แนวคิด เก่ง ดี มีศีลธรรมมุ่งหน้า Thailand4.0 ซึ่งภายในงานมีพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กและผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น ชมภาพยนตร์สามมิติเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า นิทรรศการที่เน้นคำสอนของพระพุทธศาสนา และมีพ่อค้าประชาชนได้นำอาหารมาให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมได้ทานฟรี จำนวน 200 ร้าน 

คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]

พร้อมการจัดเตรียมของขวัญเพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานฯ และมอบสนับสนุนการจัดงานวันเด็กฯที่หมู่บ้าน ชุมชน องค์กร และโรงเรียนต่าง ๆ กว่า 50,000 ชิ้น, การจัดแสดงนิทรรศการ โรงเรียนแจ่มว้าววิทยา, การจัดจุดกิจกรรมเรียนรู้ความดีสากล UG 5 Activity Based Learning ฐานชุมนุมวิทยาศาสตร์ – ชุมนุมภาษาต่างประเทศ – ชุมนุมลูกเสือเนตรนารี, การจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง “พุทธประวัติ” และส่งเสริมการรักษาศีล 5 เรื่อง “รักแลกภพ” เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากสมาคมนักข่าวปทุมธานี ร่วมด้วยช่างตัดผมจากร้าน MAX U-TURN ให้บริการตัดผมฟรี พร้อมจัดแสดงรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์เดวิดสัน จากกลุ่มไบค์เกอร์ The Nine Thailand อีกด้วย

คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]

ด้านพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในการจัดงานวันเด็กของวัดพระธรรมกาย 2561ในปีนี้จัดโดยคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานีและภาคีเครือข่ายประชาชน จ.ปทุมธานีเพื่อมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดอยู่ในศีลธรรม และปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และดำเนินตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลดังวัตถุประสงค์ข้างต้น และสนองนโยบายของมหาเถรสมาคมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และชุมชนคุณธรรม เชิงคุณภาพ ซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดงานให้เด็ก ๆ ทุกปี ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้ปกครองนำเด็ก ๆมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางอาตมาต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เห็นความสำคัญกับเด็ก ๆ นำรางวัลมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก.

ที่มา: http://www.kaojorleuk-media.com/archives/87023

คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]
คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]
คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]
คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]
คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]
คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]
คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]
คณะสงฆ์จ.ปทุมร่วมกับภาคีเครือข่าย บ-ว-ร จัดงานวันเด็ก ณ วัดพระธรรมกาย [มีคลิป]
แชร์