งานแบบไหน ที่ถูกใจ "Gen Y" หรือคนที่เกิดพ.ศ.2533-2543

กลุ่มคนที่เกิดในช่วงตั้งแต่พ.ศ.2533 ไปจนถึง พ.ศ.2543 ปัจจุบันคนในเจเนอเรชั่นนี้ต่างเริ่มทยอยเข้าไปทำงานในองค์กรต่าง ๆ และพบว่าในปี พ.ศ. 2568 กลุ่มมิลเลเนียลจะเข้ามาเป็นคนทำงานหลักในภาคธุรกิจมากถึงร้อยละ 44 มากกว่าคนเจเนอเรชั่นอื่น ๆ http://winne.ws/n21773

603 ผู้เข้าชม
งานแบบไหน ที่ถูกใจ "Gen Y" หรือคนที่เกิดพ.ศ.2533-2543แหล่งภาพจาก naelkung.wordpress.com

ผลสำรวจชี้คนเจนวายไม่ได้ต้องการเงินจากการทำงานมากกว่าประสบการณ์ที่ได้จากงานและก็พร้อมที่จะรับฟังคำวิจารณ์จากทำงานของพวกเขา

เจเนอเรชั่นมิลเลนเนียล หรือที่เราคุ้นหูเรียกกันว่า เจนวาย คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงตั้งแต่พ.ศ.2533 ไปจนถึง พ.ศ.2543 ปัจจุบันคนในเจเนอเรชั่นนี้ต่างเริ่มทะยอยเข้าไปทำงานในองค์กรต่าง ๆ และพบว่าในปี พ.ศ. 2568 กลุ่มมิลเลเนียลจะเข้ามาเป็นคนทำงานหลักในภาคธุรกิจมากถึงร้อยละ 44 มากกว่าคนเจเนอเรชั่นอื่นๆ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ตัวเลขของคนกลุ่มมิลเลเนียลที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงหรือ Senior Positon จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระบบ

จากผลสำรวจของบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์แห่งหนึ่งในอเมริกาได้สำรวจคนยุคมิลเลนเนียล 1,000 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกอีก 26 คนพบว่า งานที่คนยุคมิลเลนเนียลรู้สึกอยากทำนั้น “ต้องเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เวลาทำงานมากและเป็นงานที่มีแรงผลักดันที่จะทำให้พวกเขาสามารถทำบางสิ่งออกไปได้” ทั้งนี้เป็นเพราะว่าคนรุ่นนี้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองมากกว่าที่จะสนใจเรื่องเงินค่าตอบแทนในการทำงาน

เงินไม่ใช่ความมั่นคงหลักสำหรับคนยุคนี้อีกต่อไป

งานแบบไหน ที่ถูกใจ "Gen Y" หรือคนที่เกิดพ.ศ.2533-2543

การสำรวจดังกล่าวยังพบว่าตัวเงินไม่ใช่ความมั่นคงหรือสิ่งที่คนเจเนอเรชั่นนี้แสวงหา แต่ประสบการณ์ คือสิ่งที่คนรุ่นนี้ต้องการสะสม ดังนั้นแล้วการสะสมเงินเพื่อการเกษียณจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่เหล่ามิลเลนียลกังวลมากนัก แต่พวกเขาจะใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากการทำงานเพื่อออกไปท่องเที่ยวมากกว่า ถ้าสิ่งนั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจและตอบโจทย์กับความสนใจของพวกเขา

ในการทำงานของคนเจเนอเรชั่นนี้นอกจากจะดำเนินชีวิตด้วยความชอบ ความหลงใหลในสิ่งที่ตนเองสนใจแล้ว “ความเป็นอิสระ” คือ สิ่งที่คนเจเนอเรชั่นนี้ให้คุณค่าและต้องการมากที่สุด

มิลเลนเนียลมีความต้องการออกแบบชีวิตของพวกเขาเองแต่พวกเขาอาจจะทำงานให้สำหรับบางคนได้ ถ้าบรรยากาศการทำงานนั้น ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเชื่อมั่น และเคารพงานที่พวกเขาที่ทำขึ้นมา

ความโปร่งใส วิสัยทัศน์ขององค์กรคือสิ่งที่มิลเลนเนียลต้องการ

ความโปร่งใสขององค์กรเป็นมาตรฐานที่คนยุคมิลเลเนียลต้องการในที่ทำงาน รวมไปถึงการกำหนดอนาคตที่ชัดเจนขององค์กรด้วย จากรายงานการสำรวจระบุว่า feedback ของการทำงานคือสิ่งที่คนเจเนอเรชั่นนี้ต้องการ เพื่อนำไปปรับปรุงตนเอง ซึ่งแต่ต่างจากความเชื่อของคนว่า พวกเขาไม่ต้องการคำวิพากษ์วิจารณ์พวกเขา

นอกจากนี้วิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กร คือสิ่งที่สำคัญและต้องชัดเจน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เด็กในเจเนอเรชั่นนี้อยู่กับองค์กรได้นาน

“พวกเขามองหาผู้นำที่มีความแข็งแกร่งพร้อมด้วยเป้าหมายที่กล้าหาญและชัดเจน” นายเวคเกอร์ ผู้ทำการสำรวจรายงานชิ้นนี้กล่าว

นอกจากนี้เขายังกล่าวว่า เด็กเจเนอเรชั่นมิลเลนเนียลมีความต้องการที่จะออกแบบชีวิตของพวกเขาเองแต่พวกเขาอาจจะทำงานให้สำหรับบางคนได้ถ้าบรรยากาศการทำงานนั้นทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเชื่อมั่น และเคารพงานของพวกเขาที่ทำขึ้นมา

ภาพ - unsplash

ที่มาข่าว: https://voicetv.co.th/read/H1KolGINf

แชร์