นครราชสีมาก้าวสู่เมืองศิลปะ สีสันหุ่นร่วมสมัย 8 ชาติ 28 คณะ คึกคัก สมคุณค่า

ย้อนชมการแสดงหุ่น:หุ่นสาย หุ่นหระบอก หนังใหญ่ จาก 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน เมียนมา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สปป.ลาว และไทย รวม 28 คณะ เข้าร่วมแสดงบริเวณลานวัฒนธรรม อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย http://winne.ws/n21886

640 ผู้เข้าชม
นครราชสีมาก้าวสู่เมืองศิลปะ สีสันหุ่นร่วมสมัย 8 ชาติ 28 คณะ คึกคัก สมคุณค่า

ลานบ้านกลางเมือง / บูรพา โชติช่วง

"โคราชสู่เมืองศิลปะ
สีสันหุ่นร่วมสมัยนานาชาติ"

นครราชสีมาก้าวสู่เมืองศิลปะ สีสันหุ่นร่วมสมัย 8 ชาติ 28 คณะ คึกคัก สมคุณค่า

รับลมหนาวกันไปเรียบร้อยกับเทศกาลหุ่นร่วมสมัยเยาวชนนานาชาติเมืองโคราช 2018

มีกลุ่มการแสดงหุ่นคณะต่าง ๆ ทั้งหุ่นสาย หุ่นหระบอก หนังใหญ่ จาก 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน เมียนมา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สปป.ลาว และไทย รวม 28 คณะ เข้าร่วมแสดงบริเวณลานวัฒนธรรม อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และสถานที่จัดกิจกรรมการศึกษา จัดไปเมื่อวันที่ 11 – 14 มกราคม 2561

นครราชสีมาก้าวสู่เมืองศิลปะ สีสันหุ่นร่วมสมัย 8 ชาติ 28 คณะ คึกคัก สมคุณค่า

การจัดเทศกาลหุ่นร่วมสมัยเยาวชนนานาชาติเมืองโคราช 2561 เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุน

นครราชสีมาก้าวสู่เมืองศิลปะ สีสันหุ่นร่วมสมัย 8 ชาติ 28 คณะ คึกคัก สมคุณค่า

วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สศร. กล่าวว่า “เทศกาลแสดงหุ่นร่วมสมัยนานาชาติ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะการแสดงประเภทหุ่นร่วมสมัยของเยาวชนไทยและอาเซียนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะหุ่นร่วมสมัยต่างๆ ของแต่ละประเทศ ขณะเดียวกันชาวเมืองโคราชได้ชื่นชมศิลปะการแสดงหุ่นทุกประเภท รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองโคราชสู่เมืองศิลปะ”

ต้องถือว่าสศร.ได้ขยายพื้นที่จัดแสดงหุ่นจากที่จัดอยู่แค่กรุงเทพฯ ตามเทศกาลการแสดงหุ่น หอศิลป์ ลานกิจกรรมวัฒนธรรม ครั้งนี้เปิดพื้นที่แสดงตามภูมิภาค เป็นเรื่องดี โดยเริ่มที่เมืองโคราช ได้รับความสนใจจากชาวเมืองโคราชพอสมควร อีกทั้งทำให้ได้รับรู้มีกลุ่มการแสดงหุ่นท้องถิ่นอยู่มากมายโดยเฉพาะภาคอีสาน อาทิ คณะหุ่นสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังบักตื้อเพชรอีสาน หนังประโมทัย หมอลำหุ่นเด็กเทวดา ฯลฯ

นครราชสีมาก้าวสู่เมืองศิลปะ สีสันหุ่นร่วมสมัย 8 ชาติ 28 คณะ คึกคัก สมคุณค่า

นอกจากนี้มีคณะหุ่นจากภาคอื่นๆ ภาคเหนือตอนกลาง หุ่นกระบอกชมรมประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาตใต้ หุ่นสายภูเก็จ ภาคตะวันออก หนังใหญ่วัดบ้านดอน ระยอง และกรุงเทพฯ หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง หุ่นสายเสมา เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เทศกาลแสดงหุ่นเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมเมืองโคราชสู่เมืองศิลปะ ยังมีศิลปะการแสดง เช่น เพลงโคราช เพลงพื้นบ้าน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมุขปาฐะของชาวโคราช ที่ควรได้รับการส่งเสริมด้วยเช่นกัน อันนอกเหนือศิลปะการแสดงร่วมสมัย และหอศิลป์ แกลเลอรี่ที่มีอยู่ดาษดื่น ตามรายทางขึ้นเขาใหญ่
การแสดงหุ่นสาย หุ่นหระบอกแต่ละคณะได้สร้างบรรยากาศให้กับชาวเมืองโคราชและชาวพิมายเพลิดเพลินไปกับการชมอย่างมาก
นำภาพการแสดงหุ่นร่วมสมัยเยาวชนนานาชาติมาให้ชมกัน

นครราชสีมาก้าวสู่เมืองศิลปะ สีสันหุ่นร่วมสมัย 8 ชาติ 28 คณะ คึกคัก สมคุณค่า

อ่านต่อได้ที่: https://www.siamrath.co.th/n/29728

แชร์