นักเรียนชั้นป.6 ประเทศอังกฤษสนใจเรียนสมาธิและพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 นักเรียนชั้นป. 6 จากโรงเรียนประถม Lakeside Primary School (เลคไซด์ ไพรมิรี่ สคูล) จำนวน 56 คนและคุณครูรวมผู้ปกครอง 8 ท่าน เดินทางเพื่อเข้าเรียนสมาธิและพระพุทธศาสนา ที่วัดพระธรรมกายลอนดอน http://winne.ws/n21891

951 ผู้เข้าชม
นักเรียนชั้นป.6 ประเทศอังกฤษสนใจเรียนสมาธิและพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง

นักเรียนอังกฤษสนใจศึกษาสมาธิและพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง @วัดพระธรรมกายลอนดอน

วัดพระธรรมกายลอนดอน ได้ต้อนรับและสอนความรู้พระพุทธศาสนาเบื้องต้นแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประถม Lakeside Primary School (เลคไซด์ ไพรมิรี่ สคูล) จำนวน 56 คนและคุณครูรวมผู้ปกครอง 8 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 โดยในวันนี้มี พระมหาสุริยัณห์ อมโร กัลฯเครือวัลย์ สุขเจริญ และกัลฯอนุชิต ตรีรัตนจุฑาวัตน์ ได้กล่าวต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีล 5 และการทำทานในพระพุทธศาสนา 

หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้เล่าประวัติพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของวัดและเปิดภาพกิจกรรมงานเผยแผ่ต่าง ๆ ให้ทุกคนได้รับชม ทุกคนต่างตื่นเต้นและประทับใจในภาพกิจกรรมเหล่านั้นมาก ๆ 

จากนั้นพระอาจารย์ได้สอนให้ทุกคนรู้จักการทำสมาธิ โดยการนำใจมาวางที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ด้วยการนึกถึงดวงแก้วและท่องบริกรรมภาวนา สัมมา อะระหัง ไปพร้อม ๆ กัน และได้นั่งสมาธิพร้อมกัน หลังจากนั้นได้สอบถามประสบการณ์ซึ่งนอกจากเด็ก ๆ แล้วผู้ปกครองที่มาร่วมด้วยต่างบอกมีความสุขมาก ๆ และจะนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านด้วย

จากนั้นเด็ก ๆ ได้ชมนิทรรศการพระพุทธศาสนาและชมสถานที่ห้องต่างๆ ภายในวัด ก่อนที่จะได้ฝึกทำทานด้วยการตักบาตรแด่พระภิกษุและได้อธิษฐานจิตในการทำความดีครั้งนี้ร่วมกัน

ตลอดทุกกิจกรรมในวันนี้สร้างความปลื้ม สนุกสนานและประทับใจแก่ทุกคนเป็นอย่างมาก

#TempleVisit

#วัดพระธรรมกายลอนดอน 

#Dhammakaya 

#GBN

นักเรียนชั้นป.6 ประเทศอังกฤษสนใจเรียนสมาธิและพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง
นักเรียนชั้นป.6 ประเทศอังกฤษสนใจเรียนสมาธิและพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง
นักเรียนชั้นป.6 ประเทศอังกฤษสนใจเรียนสมาธิและพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง
นักเรียนชั้นป.6 ประเทศอังกฤษสนใจเรียนสมาธิและพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง
แชร์