สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ราษฎรในพื้นที่ 3 อำเภอ จ.กาฬสินธ์ุ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหน าว ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา http://winne.ws/n22019

495 ผู้เข้าชม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ราษฎรในพื้นที่ 3 อำเภอ จ.กาฬสินธ์ุ


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหน าว ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม  พุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ราษฎรในพื้นที่ 3 อำเภอ จ.กาฬสินธ์ุ

โดยในวันดังกล่าว เวลา  11.00 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนจาน ในตอนบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง  เสร็จแล้ว เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ ที่ว่าการอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตันและขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

อ่านต่อได้ที่: https://www.siamrath.co.th/n/29987

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ราษฎรในพื้นที่ 3 อำเภอ จ.กาฬสินธ์ุ
แชร์