ครบรอบ 12 ปี สถาบันวิจัยการเรียนรู้ จัดสัมมนาวิชาการระดับปฐมวัย HOPE Curriculum

ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 “ก้าวต่อไปของการศึกษาประถมวัยในภูมิภาคอาเซียน” http://winne.ws/n22041

475 ผู้เข้าชม
ครบรอบ 12 ปี สถาบันวิจัยการเรียนรู้  จัดสัมมนาวิชาการระดับปฐมวัย HOPE Curriculum

ดร.พะโยม ชินวงศ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2  “ก้าวต่อไปของการศึกษาประถมวัยในภูมิภาคอาเซียน”    (HOPE Curriculum) โดยมี นายวีระพล ศรีวุฒิชาญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ผู้จัดงาน ให้การต้อนรับในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

แชร์