พิษณุโลก-เปิดโครงการบ่มเพาะต้นกล้า ค่านิยม 12 ประการกับ 6 รร.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีพลตรีอุกฤฏ์ นุตคำแหง เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 เป็นประธานและได้รับเกียรติจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก http://winne.ws/n22185

658 ผู้เข้าชม
พิษณุโลก-เปิดโครงการบ่มเพาะต้นกล้า ค่านิยม 12 ประการกับ 6 รร.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (สพป.พล.3 )  กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท กับผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะต้นกล้า ค่านิยม 12 ประการ ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 

โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล 

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกล 

โรงเรียนบ้านเนินทอง 

โรงเรียนวัดท้องโพลง และ

โรงเรียนบ้านน้ำโจน  

ในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อ.พ.ป.) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยมีพลตรีอุกฤฏ์  นุตคำแหง เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3  เป็นประธานและได้รับเกียรติจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก


ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

http://www.banmuang.co.th/news/education/102140

แชร์