“เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด” สำหรับเด็ก 2561”

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญน้องๆหนูๆ อายุ 7 – 9 ปี เข้าร่วมอบรมฟรีเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ในการอบรมหัวข้อ “เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด” สำหรับเด็ก http://winne.ws/n22217

659 ผู้เข้าชม
“เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด” สำหรับเด็ก  2561”

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษาขอเชิญน้องๆหนูๆ อายุ 7 – 9  ปี  เข้าร่วมอบรมฟรีเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในการอบรมหัวข้อ “เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด” สำหรับเด็กในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์2561 เวลา 09.00 –12.00 น.ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัดเพียง 70 ท่านเท่านั้น 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-618-7781-4 ต่อ115 หรือ 086-3419978

แชร์