เยาวชนอังกฤษ...สนใจมาเรียนรู้พระพุทธศาสนา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและลูกเสือชาวท้องถิ่น ศึกษาพระพุทธศาสนา @วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ http://winne.ws/n22239

586 ผู้เข้าชม
เยาวชนอังกฤษ...สนใจมาเรียนรู้พระพุทธศาสนา
เยาวชนอังกฤษ...สนใจมาเรียนรู้พระพุทธศาสนา
เยาวชนอังกฤษ...สนใจมาเรียนรู้พระพุทธศาสนา
เยาวชนอังกฤษ...สนใจมาเรียนรู้พระพุทธศาสนา

Cr.ข่าวบุญใจสว่าง

แชร์