พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดเขียนเขต

สนามสอบบาลีวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง)นี้ เป็นสนามสอบสำหรับผู้ศึกษาภาษาบาลีในชั้นเปรียญธรรมประโยค 1-2, ประโยค 3, 4 และ 5 การสอบจัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 ถึงวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 http://winne.ws/n22264

644 ผู้เข้าชม
พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี  แม่กองบาลีสนามหลวง เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดเขียนเขต

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้มีการจัดสอบบาลีสนามหลวงแก่พระภิกษุสามเณรรวมไปถึงสาธุชนผู้ศึกษาบาลีศึกษาได้เข้าสอบในวันนี้

ซึ่งสนามสอบบาลีวัดเขียนเขตนี้ เป็นสนามสอบสำหรับผู้ศึกษาภาษาบาลีในชั้นเปรียญธรรมประโยค 1-2, ประโยค 3, 4 และ 5
การสอบจัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 ถึงวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

จำนวนผู้เข้าสอบ มีดังนี้

ประโยค ป.ธ. 4 = 125

ประโยค ป.ธ. 3 = 159

ประโยค 1-2 = 370

--------

บาลีศึกษา

บ.ศ. ป.ธ. 4 = 2

บ.ศ. ป.ธ. 3 = 10

บ.ศ. ประโยค 1-2 = 49

พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี  แม่กองบาลีสนามหลวง เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดเขียนเขต
พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี  แม่กองบาลีสนามหลวง เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดเขียนเขต
พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี  แม่กองบาลีสนามหลวง เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดเขียนเขต
พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี  แม่กองบาลีสนามหลวง เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดเขียนเขต
พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี  แม่กองบาลีสนามหลวง เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดเขียนเขต

ขอบคุณ ที่มา https://www.facebook.com/dmpcpgc/photos/

                             https://www.facebook.com/WatKhianKhet/photos/

แชร์