กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวลา 8.00 น. ดังนี้ http://winne.ws/n22265

689 ผู้เข้าชม
กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวลา 8.00 น. ดังนี้

ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 46-59 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 2 สถานี ที่บริเวณริมถนนอินทรพิทักษ์ และริมถนนลาดพร้าว ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่

ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) ที่อยู่อาศัย หรือต้องเข้าในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หากจำเป็นต้องออกจากอาคาร ควรใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังคงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ เช่น การใช้ยานพาหนะ การเผา และโดยเฉพาะการก่อสร้าง ให้มีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมทั้งรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีการปิดคลุมให้มิดชิด เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองลงได้

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมมลพิษ

แชร์