คุณหญิงกระจ่างศรีผู้ก่อสร้างวัดญาณเวศกวันถึงแก่กรรม!!

คุณหญิงกระจ่างศรีผู้ก่อสร้างวัดญาณเวศกวันถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา สิริอายุ 103 ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประธานรดน้ำหลวงอาบศพ ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทอง ศาลา 4 ... http://winne.ws/n22271

1.2 พัน ผู้เข้าชม
คุณหญิงกระจ่างศรีผู้ก่อสร้างวัดญาณเวศกวันถึงแก่กรรม!!

เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 10 ก.พ. 2561  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม  เป็นประธานรดน้ำหลวงอาบศพคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ  ปูชนียาจารย์ผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์งานคหกรรมศาสตร์ ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดญาณเวศกวัน และเป็นผู้ส่งเสริมการทำงานของพระสงฆ์อย่างดียิ่ง  ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านที ด้วยโรคชรา สิริอายุ  103 ปี  โดยได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทอง ศาลา 4 กำนดสวดพระอภิธรรมในเวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 16 ก.พ.2561 หลังจากนั้นจะเก็บศพไว้เป็นเวลา 100 วัน เพื่อรอการรับพระราชทานเพลิงศพต่อไป


ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

http://www.banmuang.co.th/news/education/102635

แชร์