จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองมะนาว!!

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ ... http://winne.ws/n22273

616 ผู้เข้าชม
จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองมะนาว!!

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรม ณ บริเวณคลองมะนาว พี้นที่เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา โดยมี พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี 

สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่คลองมะนาว จากถนนพระรามที่ 3 ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียว เพื่อเป็นปอดให้กับกรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การพัฒนาทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืชริมตลิ่ง การจัดเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดทางเท้า ปรับปรุงผิวจราจร ทาสีตีเส้นขอบทาง ปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดร่มรื่น และสวยงาม


ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/102675

แชร์