5 พฤติกรรมพ่อแม่ พึงระวัง! เสี่ยงส่งเสริมให้ลูกกลายเป็นคนอกตัญญู !

ถ้าปลูกฝังลูกหลานด้วยตัวอย่างผิด ๆ จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม นานวันเข้า ลูกหลานก็จะกลายเป็นพวกอกตัญญูอย่างไม่รู้ตัว เช่น ชอบใช้ความรุนแรงรังแกคนอ่อนแอ การเฆี่ยนตีลูกหลานบ่อยๆใช่ว่าจะดี ตอนอายุ 5-6 ขวบ จะเป็นช่วงที่จิตใจเด็กกำลังเติบโตต่อการรับรู้ http://winne.ws/n22289

1.9 พัน ผู้เข้าชม
5 พฤติกรรมพ่อแม่ พึงระวัง! เสี่ยงส่งเสริมให้ลูกกลายเป็นคนอกตัญญู !

จะสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนกตัญญูรู้คุณ มักมาจากคำพูดและการกระทำของผู้ปกครองสะสมเป็นเยี่ยงอย่าง  แต่ถ้าปลูกฝังลูกหลานด้วยตัวอย่างผิดๆ จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม  นานวันเข้า ลูกหลานก็จะกลายเป็นพวกอกตัญญูอย่างไม่รู้ตัว

1. ชอบใช้ความรุนแรงรังแกคนอ่อนแอ การเฆี่ยนตีลูกหลานบ่อยๆใช่ว่าจะดี ตอนอายุ 5-6 ขวบ จะเป็นช่วงที่จิตใจเด็กกำลังเติบโตต่อการรับรู้ กำลังซึมซับทุกอย่างไม่ว่าถูกหรือผิด หากเด็กถูกเฆี่ยนตีบ่อยๆ

จะทำให้เด็กเกิดการต่อต้านและมีความพยาบาทสูง สุดท้ายจะทำให้พวกเขาชอบความรุนแรง ชอบทำร้ายคนอื่น

5 พฤติกรรมพ่อแม่ พึงระวัง! เสี่ยงส่งเสริมให้ลูกกลายเป็นคนอกตัญญู !


2. พ่อแม่ที่ชอบคุยโม้โอ้อวด  ชอบคุยว่าตนมีเงินมีอำนาจบารมีบ่อยๆ เด็กจะถูกซึมซับไปโดยไม่รู้ตัว จะมุ่งเน้นแต่เรื่องเงินตรา ผลประโยชน์ และอำนาจเป็นที่ตั้ง สิ่งเหล่านี้จะทำลายเด็กทางอ้อม

ทำให้เด็กทำในสิ่งที่ผิดจรรยาและศีลธรรมของสังคม เด็กจะขี้เกียจ ชอบหาเรื่องคนอื่น ชอบอวดบารมี ไม่มีทางที่เด็กจะกลายเป็นเด็กกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แน่นอน

3. ผู้ปกครองขี้บ่น  มีภาษิตสอนไว้ว่า “เด็กที่ประสบความสำเร็จ ล้วนมาจากใจแม่ เด็กที่ประสบความล้มเหลว ล้วนมาจากปากของแม่”  พ่อแม่ที่เป็นคนขี้บ่น ก่อให้เด็กเกิดความรู้สึกด้านลบ

รู้สึกถึงพ่อแม่ที่ไม่น่าเคารพรัก สิ่งที่ตามมาคือ เกิดการต่อต้านพ่อแม่ เด็กมักมีความคิดเห็นของตนเอง  โดยเฉพาะช่วงที่กำลังเติบโตเป็นวัยรุ่น สรีระและจิตใจของเด็กจะอยู่ในช่วงพิเศษ ช่วงนี้จะมีความรู้สึกต้องการ

มีความคิดของตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง อยากมีเพื่อนมีไมตรีกับผู้อื่น อยากมีอิสระ มีความเป็นตัวตน ไม่ชอบถูกบังคับ พึงระวังและควรศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกหลานเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อให้รู้

5 พฤติกรรมพ่อแม่ พึงระวัง! เสี่ยงส่งเสริมให้ลูกกลายเป็นคนอกตัญญู !


4. ชอบโอ๋ลูก รักลูกเกินเหตุ  รักมาก โอ๋มาก ทำให้ได้ทุกอย่างที่เด็กต้องการ สุดท้าย ลูกหลานจะกลายเป็นเด็กงอมืองอตีน ทำอะไรไม่เป็น รักพ่อแม่ไม่เป็น จิตใจเด็กจะเกิดความเย็นชา เกิดความเคยชิน

งานเล็กๆน้อยๆในบ้าน  ไม่ยอมให้ลูกทำ พ่อแม่ทำเองหมด เหนื่อยแค่ไหนก็ทนได้ สุดท้ายมันจะกลายเป็นภาพชินตาชินใจสำหรับลูกหลาน เป็นเรื่องแสนธรรมดา แสนปกติ ที่พวกเขาสมควรจะได้รับอยู่แล้ว

แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ขาดตกบกพร่องไปวันไหน เด็กกลับจะรู้สึกไม่พอใจ

 

5. ขออะไร เสกให้ได้ทุกอย่าง  ขอเงินมาเท่าไหร่ ก็จะประเคนให้ตามขอ จะสมควรหรือสมเหตุสมผลหรือไม่ ไม่ค่อยสนใจ ถ้าไม่มีเงินให้ลูก ก็จะกุลีกุจอไปหยิบยืมจากคนอื่น เพียงขอให้ลูกดีใจ

ขอให้ลูกไม่เสียอารมณ์ก็พอจะเหนื่อยยากแค่ไหน ไม่ว่ากัน ถวายชีวิตรับใช้ลูกเยี่ยงทาส ล้วนเป็นภาพที่ฉายซ้ำๆอยู่ในใจเด็ก แต่เป็นภาพที่ไม่มีอะไรต้องประทับใจ เพราะพวกเขารู้ว่าสุดท้ายเขาก็ต้องได้

ตามใจปราถนาแล้วลูกที่เติบโตขึ้นมาจะกลายเป็นเด็กอกตัญญู ไม่รู้จักบุญคุณคน

5 พฤติกรรมพ่อแม่ พึงระวัง! เสี่ยงส่งเสริมให้ลูกกลายเป็นคนอกตัญญู !

ความกตัญญูรู้คุณ ต้องเสริมสร้างตั้งแต่เด็ก สิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังให้กับลูกหลานวันแล้ววันเล่า สุดท้ายก็จะกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเมื่อเติบโตขึ้น

จะดีจะเลว จะถูกจะผิด ล้วนเป็นผลงานที่พ่อแม่ฝากไว้ให้แก่พวกเขาทั้งนั้น


ขอบคุณข้อมูลจาก “ขจรศักดิ์” @flintlibrary  แปลและเรียบเรียง

 ที่มาhttp://lifecumentary.com/archives/3144

แชร์