พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!

เจ้าคุณสวีเดนชูวิปัสสนาสร้างครอบครัวสันติภาพ บนเวที "ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ" ที่กรุงปารีส-กรุงเวียนนา ... http://winne.ws/n22303

3.0 พัน ผู้เข้าชม
พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!

ระหว่างวันที่ 10 -11 ก.พ.2561 ที่ผ่านมา สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสมาพันธ์สากลเพื่อสันติภาพของโลก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ "ครอบครัวไทย, ลาว รู้ รักสามัคคี" ร่วมกับสมาคมต่าง ๆ และผู้นำศาสนา ได้จัดงาน "ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ" ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  และกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนให้มีความรัก และความอบอุ่น ซึ่งจะช่วยสร้างชุมชนไทยและลาวที่ประเทศฝรั่งเศสให้เข้มแข็ง 

พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!
พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!
พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!

ในการนี้คณะผู้จัดงานได้นิมนต์พระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน เลขานุการและกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป  ปาฐถาพิเศษและบรรยายสรุปถึงแนวทางแห่งสันติภาพด้วยหลักวิปัสสนากรรมฐานรวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์งานประชุมสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดน โดยเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน มีผู้นำจากศาสนาต่างๆ มาร่วมงานและร่วมบรรยายเรื่องสันติภาพและกล่าวอวยพร

พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!
พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!

พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  ได้เดินทางเยี่ยมวัดไทยในทวีปยุโรปและร่วมงานอายุมงคลวัฒนะของพระธรรมพุทธิวงศ์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และได้แสดงความห่วงใยแนะแนวทางในการจัดงานสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดน โดยจะนำคณะเข้าร่วมงานสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดนเดือนมิถุนายนและการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมสนับสนุนการทำงานของพระธรรมทูตเพื่อชาวโลก เพื่อทำให้พระพุทธศาสนามีความโดนเด่นและเป็นที่ยอมรับของชาวโลก

พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!
พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!

พระวิเทศปุญญาภรณ์ เปิดเผยด้วยว่า วันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา พร้อมด้วยประธานสมาพันธ์เพื่อสันติภาพสาขาออสเตรียและสาขาสวีเดนได้เข้าเยี่ยมนายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา พร้อมด้วยนางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ อัครราชทูต และนายพลพงศ์ วังแพน อัครราชทูตที่ปรึกษา โดยได้หารือกิจการพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ทั้งนี้ เจ้าคุณสวีเดน พร้อมด้วยประธานสมาพันธ์เพื่อสันติภาพสาขาออสเตรียและสาขาสวีเดน ยังได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูตฯเข้าร่วมประชุมสันติภาพโลกในวันที่ 30 มิ.ย. 2561 ที่ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม  

พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!
พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯได้ถวายความรู้เรื่องการทำงานของสำนักงานสหประชาชาติที่กรุงเวียนนา และถวายหนังสือ the King of Thailand in World Focus จากนั้นได้สนับสนุนรถยนต์นำคณะเดินทางเยี่ยมชมศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา และนำส่งอาตมาเดินทางกลับสตอกโฮล์มโดยสวัสดิภาพ" พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าว

พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!
พระสงฆ์ไทย โดยท่านเจ้าคุณสวีเดนชู "วิปัสสนา" สร้างครอบครัวสันติภาพ !!!

ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

แชร์