พระพุทธศาสนา เถรวาท–มหายาน ร่วมมอบทุนการศึกษา 500 ทุน 18 โรงเรียน!!!

ช่วงนี้ใกล้ถึงวันเทศกาลตรุษจีน ซึ่งประเพณีของชาวจีน ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ดูแลเด็กๆ ทั้งด้านอาหารการกิน ตลอดจนซองเงินที่มอบให้เด็กๆ ที่เรียกกันว่า “แต๊ะเอีย” ถือเป็นเงินก้นถุง เงินขวัญถุง ซึ่งความเชื่อของคนจีน ผู้ใดได้รับเงินแต๊ะเอียไปก็จะทำให้โชคดีตลอดทั้งปี http://winne.ws/n22316

643 ผู้เข้าชม
พระพุทธศาสนา เถรวาท–มหายาน ร่วมมอบทุนการศึกษา 500 ทุน 18 โรงเรียน!!!

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท–มหายาน โฝวกวงซันไท่ฮวาซื่อ โดยพระเถระซินเติ้ง เจ้าอาวาสวัดโฝวกวงชัน ไท่ฮวาซื่อ จำนวน 500 ทุน เพื่อมอบให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน พร้อมรับมอบยาและเวชภัณฑ์ยา เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลคลองสามวา โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ “โสภณ โสภโณ” เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ผู้บริหารเขตคลองสามวา ผู้บริหารการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วัดโฝวกวงซันไท่ฮว๋อซื่อ เขตคลองสามวา  

 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ช่วงนี้ใกล้ถึงวันเทศกาลตรุษจีน ซึ่งประเพณีของชาวจีน ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ดูแลเด็กๆ ทั้งด้านอาหารการกิน ตลอดจนซองเงินที่มอบให้เด็กๆ ที่เรียกกันว่า “แต๊ะเอีย” ถือเป็นเงินก้นถุง เงินขวัญถุง ซึ่งความเชื่อของคนจีน ผู้ใดได้รับเงินแต๊ะเอียไปก็จะทำให้โชคดีตลอดทั้งปี ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอขอบคุณในจิตกุศลของวัดโฝวกวงชัน ไท่ฮวาซื่อในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณที่วัดได้อำนวยความสะดวกให้แก่สำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานครใช้พื้นที่เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณกุศลบ่อยครั้ง รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สถานที่และความสงบของวัด ฝึกธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกด้วย ซึ่งหากมีการฝึกปฏิบัติธรรมให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้า จะทำให้เด็กของกรุงเทพมหานครเติบโตขึ้นเป็นเด็กดี และทำให้สังคมประเทศไทยเป็นสังคมที่ดีต่อไป


ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

แชร์