‘ม. ฮาร์วาร์ด’ ร่วมกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อปลายเดือนสิงหาคม มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ส่งตัวแทนร่วมงานตั้งทุน Thai Scholars Fellowship Fund กับผู้แทนชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯ ระดมเงินสนับสนุนให้โครงการนี้ใกล้จะประสบความสำเร็จตามเป้า 250,000 ดอลลาร์ http://winne.ws/n24877

379 ผู้เข้าชม
‘ม. ฮาร์วาร์ด’ ร่วมกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ศาสตราจารย์ Joseph Brain แห่ง T.H. Chang School of Public Health มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

       เมื่อปลายเดือนสิงหาคม มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ส่งตัวแทนร่วมงานประกาศการก่อตั้งทุน Thai Scholars Fellowship Fund กับผู้แทนชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯหลายกลุ่ม ที่ช่วยกันระดมเงินสนับสนุนให้โครงการนี้ใกล้จะประสบความสำเร็จตามเป้า 250,000 ดอลลาร์

       เงินดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้ฮาร์วาร์ดบริหารเพื่อให้เกิดดอกผลต่อเนื่องไปในระยะยาว สำหรับเป็นทุนการศึกษาต่อบุคคลากรจากไทยเพื่อมาเรียนที่ Harvard T.H. Chang School of Public Health

       Michael McNally รองคณะบดีแห่ง Harvard T.H. Chang School of Public Health กล่าวว่าตนมั่นใจว่าการระดมทุนของชมชุนชาวไทยจะประสบความสำเร็จ

‘ม. ฮาร์วาร์ด’ ร่วมกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขศาสตร์Michael McNally รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ฮาวาร์ด ให้สัมภาษณ์กับวีโอเอ ภาคภาษาไทย ​

       สถาบันแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาสาธารณสุขศาสตร์ของเจ้าฟ้ามหิดล พระบรมราชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อราว 100 ปีก่อน

       ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวทำให้การระดมทุนนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากคนไทยหลายกลุ่ม โดยมีแกนนำคือ คุณชลธนี แก้วโรจน์ ประธานมูลนิธิ The King of Thailand Birthplace Foundation แห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ พร้อมด้วยสมาคมแพทย์และพยาบาลไทยในสหรัฐฯ

‘ม. ฮาร์วาร์ด’ ร่วมกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ตัวแทนสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐฯ.มูลนิธิ KTBF. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในงานสัมนาวิชาการ

       ผู้ที่ร่วมคิดกับ คุณชลธนี ในการจัดตั้งกองทุน Thai Scholars Fellowship Fund เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเอง

       ศาสตราจารย์ Joseph Brain แห่ง T.H. Chang School of Public Health กล่าวว่าหลังจากที่ได้รู้จักกับคุณชลธนี จากกิจกรรมตามรอยพระราชประวัติของเจ้าฟ้ามหิดลก่อนหน้านี้ ก็เข้าใจถึงความเป็นแบบอย่างการนำความรู้จากฮาร์วาร์ดไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศของพระองค์

       และอาจารย์ผู้นี้ได้ช่วยประสานงานให้เกิดกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาตัวแทนจากไทยที่คณะสาธารสุขศาสตร์ของฮาร์วาร์ดครั้งนี้

       ณ ปลายเดือนสิงหาคม ยอดเงินของกองทุนที่อยู่ที่เกือบ 200,000 ดอลลาร์ ซึ่งมาจากการบริจาคและเงินจากกิจกรรมระดมทุน เช่น งานสัมมนาวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งมีคณะแพทย์จาก มหาวิทยาลัยไทยหลายแห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐฯ วันที่ 22 และ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ กลุ่มผู้ระดมทุนมีกำหนดเวลาสามปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 250,000 ดอลลาร์ ตามความตกลงกับมหาวิทยาลัย

       ศาสตราจารย์ Brain กล่าวว่าการบริหารกองทุนในระยะยาวอาจจะสามารถนำดอกผลมาช่วยสนับสนุนการส่งนักเรียนจากไทยมาเรียน หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ระดับหมื่นกว่าดอลลาร์ต่อปี

‘ม. ฮาร์วาร์ด’ ร่วมกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขศาสตร์

        สำหรับตัวแทนสถาบันไทยที่สนับสนุนกองทุนนี้ รศ.นพ. พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า ตนหวังว่าจะสามารถส่งนักเรียนแพทย์มาเรียนด้านสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และหากทำได้ตามประสงค์ก็จะถือได้ว่าเป็นการทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ในอนาคตตามรอยพระราชปณิธานของเจ้าฟ้ามหิดล กรมหลวงสงขลานครินทร์

ขอบคุณบทความจากเว็บ  https://www.voathai.com

แชร์