แต่งตั้ง กก.ประสานงานแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปพุทธ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงลงพระนามในคำสั่ง มส. แต่งตั้ง กก.ประสานงานแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปพุทธ http://winne.ws/n26254

553 ผู้เข้าชม
แต่งตั้ง กก.ประสานงานแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปพุทธ

     วันที่ 22 มิถุนายน 2562  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวบ้านเมืองรายงานว่า เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงลงพระนามในคำสั่งมหาเถรสมาคม(มส.) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของคณะสงฆ์ 

อ่านรายละเอียด : banmuang

แชร์