ตายแล้วเกิดทันที !?!

สสารไม่สูญสลาย แค่อาจเปลี่ยนสถานะ ชีวิตหลังความตายก็มีอยู่ไม่สูญ แค่ตายแล้วเกิดใหม่เป็นอะไรเท่านั้น http://winne.ws/n26523

1.5 พัน ผู้เข้าชม
ตายแล้วเกิดทันที !?!https://www.dmc.tv/

ผู้คนจำนวนมากยังคิดว่าตายแล้วก็จบกัน สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ หรือเอาสวรรค์มาล่อ เอานรกมาขู่ ทั้งนี้ก็เพราะไม่รู้ หรือไม่ก็เป็นเพราะไม่เห็นด้วยตาตัวเองก็ไม่เชื่อ บ้างก็คิดว่านรกสวรรค์มีจริง แต่จะทำอะไรก็กลัวไปหมด แล้วความจริงคืออะไรกันแน่

เราจะรู้ความจริงได้อย่างไร?

ก็รู้จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วทำไมต้องเชื่อ เพราะท่านเป็นบุคคลที่ควรเชื่อ เพราะท่านหมดกิเลสอาสวะแล้ว รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลาย ชีวิตในสังสารวัฏ ภพภูมิต่าง ๆ ท่านเห็นทั้งหมด ด้วยความบริสุทธิ์ของท่าน  ไม่มีอะไรกำบังได้ ท่านไปรู้ไปเห็นมา อาศัยมหากรุณา สงสารสัตวโลกทั้งหลาย จึงนำมาถ่ายทอด มาอบรมสั่งสอนต่อ

พระองค์ทรงสอน เรื่องภพ เรื่องชาติ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องภพที่จะรองรับทุคติ สุคติ ต่าง ๆ เหล่านี้พระองค์ตรัสมาหมดแล้ว เพราะฉะนั้นตายแล้วไม่สูญ มีภพภูมิรองรับอยู่

ตายแล้วไปไหน / เกิดใหม่เป็นอะไร?

ขึ้นอยู่กับว่าเราดำเนินชีวิตมาอย่างไร ซึ่งต้องทำให้ถูกหลักวิชชา ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง ต้องตายให้เป็น ตายให้ถูกหลักวิชชา

ชีวิตหลังจากตายแล้ว ไม่มีการทำมาหากิน ชีวิตในปรโลกเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาป ตัดสินกันที่ดีกับชั่วเท่านั้น ไม่ใช่ เก่ง เฮง หล่อ รวย สวย ฉลาด เพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้ดี จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง

รู้อย่างนี้แล้ว ก็ควรทำแต่เรื่องดี ทำแต่สิ่งดี ๆ ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฝึกใจให้สงบให้นิ่งให้ได้ เพื่อจะได้มีความสุข หากต้องตายก็ตายอย่างมีความสุข ที่เรียกว่า ไปสู่สุคติ ถ้าไม่เชื่อก็เผื่อเหนียว

 

ขอขอบคุณข้อมูล : วิชาการ 01, 7 & 17 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ขอขอบคุณรูปภาพ : ตายแล้วเกิด

แชร์