จ.อุบลฯ เตรียมจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม" ปีที่ 11

จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม" ปีที่ 11 ประจำปี 2562 http://winne.ws/n26706

887 ผู้เข้าชม
จ.อุบลฯ เตรียมจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม" ปีที่ 11

       จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม" ปีที่ 11 ประจำปี 2562

       เมื่อวานนี้ (4 พ.ย. 62) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ ผศ.อาคม วามะลุน ร่วมแถลงเตรียมการจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม" ปีที่ 11 ประจำปี 2562 ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

       โดยวัดไชยมงคล ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ เพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และยั่งยืน เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี และความรัก สามัคคี ในพุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีการทำบุญจุลกฐินสืบไป โดยได้กำหนดระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562

จ.อุบลฯ เตรียมจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม" ปีที่ 11
จ.อุบลฯ เตรียมจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม" ปีที่ 11

     โดยกำหนดให้มีกิจกรรม เช่น การแสดงชุดรำเก็บดอกฝ้าย ตักบาตรดอกฝ้าย สายใยบุญ การจัดนิทรรศการฮีตสิบสอง คองสิบสี่ การแสดงถักทอฝ้าย สายใยบุญจุลกฐิน การแสดงแสง สี เสียง ชุดผืนผ้า แห่งศรัทธา สร้างบารมีธรรม ตำนานบุญจุลกฐิน การแสดงเขมราฐธานี ดินแดนแห่งความเกษมสุข การแสดงลำเพลินย้อนยุค ฮ่วมกินข้าวแลง การเล่าขานตำนานหนังกลางแปลง ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 109 รูป ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน และทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน

จ.อุบลฯ เตรียมจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม" ปีที่ 11
จ.อุบลฯ เตรียมจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม" ปีที่ 11

ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา  :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

แชร์