พฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเรา

พฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ส่งผลต่อร่างกาย ก่อให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โดยอาการของโรคจะดำเนินไปอย่างช้าๆ จะไม่ป่วยในทันที แต่ค่อยๆสะสมและป่วยเรื้อรังในที่สุด http://winne.ws/n26709

1.2 พัน ผู้เข้าชม
พฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเรา

พฤติกรรมการกินที่ทำร้ายตัวเรา

1.ชอบกินหวานเป็นขีวิตจิตใจ

2.ชอบกินอาหารมัน

3.ปรุงเค็ม ปรุงรสเพิ่มทุกครั้ง

4.กินอาหารแช่แข็ง หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำ

5.กินเมนูเดิมซ้ำๆ เป็นเดือนๆ

6.กินอาหารสุกๆ ดิบๆ

7.ไม่ชอบกินผักผลไม้

8.ดื่มเครื่องดื่มรสหวานจัด

9.ไม่กินอาหารเช้า

10.ขาดขนม เบเกอรี่ไม่ได้

11.ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ

12.ชอบดื่มแอลกอฮออล์

อ่านต่อที่ https://www.thaihealth.or.th 

แชร์