3 ข้อแนะนำสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ ในภาวะโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

3 ข้อแนะนำสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ 1.ยานพาหนะ 2. ผู้ขับรถ 3. ผู้รับบริการ ในภาวะโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร http://winne.ws/n27060

332 ผู้เข้าชม
3 ข้อแนะนำสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ ในภาวะโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

             3 ข้อแนะนำสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ ในภาวะโควิด-191.ยานพาหนะ
        ทำความสะอาดพาหนะทุกครั้งหลังมีผู้รับบริการ โดยการเช็ดบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เช่น

       ที่จับประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร เบาะที่นั่ง โดยทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก หรือ แอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ขึ้นไป ขณะขับรถ สามารถลดกระจกหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก


2. ผู้ขับรถ
       ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย และกระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) เสมอ หากมีอาการป่วย (ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอหายใจหอบเหนื่อย) ให้รีบมาพบแพทย์


3. ผู้รับบริการ
       ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยเสมอ


ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  เพจสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แชร์