เปิดวิธีลดปัญหาขยะง่าย ๆ ด้วยหลักการ 3R

ขยะ ถือเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายยาวนานมาก หากมนุษย์ช่วยกันลดปริมาณขยะลงได้ ปัญหาขยะล้นโลกก็อาจหมดไปได้ http://winne.ws/n28145

732 ผู้เข้าชม
เปิดวิธีลดปัญหาขยะง่าย ๆ ด้วยหลักการ 3R

หัวใจสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง คือการลดปริมาณขยะในชุมชนให้น้อยลง และใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่า 

ThaiHealth WATCH 2021 รายงานว่า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ food delivery ถูกใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือจำนวนขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 ทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 15% เฉลี่ยวันละ 6,300 ตัว/ วัน ทั้งนี้ยังไม่รวมขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยราว 1.5 - 2 ล้านชิ้น/ วัน ตัวเลขเหล่านี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการที่จะหยุดการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะนั้นสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา 

มาตรการ 3R คือ เครื่องมือง่าย ๆ ที่จะตอบโจทย์การลดปริมาณขยะได้อย่างตรงจุด และในปัจจุบันยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบหลักการนี้ วันนี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จึงอยากเชิญชวนมาทำความรู้จักกับ การลดปัญหาขยะด้วยหลักการ 3R

เพียงแค่ “Reduce (ลดการใช้) Reuse (นำกลับมาใช้ใหม่) และ Recycle (รีไซเคิล)” ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลดปัญหาขยะได้ และชุมชนของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก เพจ สสส.

เปิดวิธีลดปัญหาขยะง่าย ๆ ด้วยหลักการ 3R
เปิดวิธีลดปัญหาขยะง่าย ๆ ด้วยหลักการ 3R
เปิดวิธีลดปัญหาขยะง่าย ๆ ด้วยหลักการ 3R
แชร์