คำแนะนำ "ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์" ฉีดไฟเซอร์เด็ก 12 ปี

จากกรณีประเทศไทยเตรียมแผนฉีดวัคซีน COVID-19 ในเด็กอายุ 12-17 ปี ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนกว่า 4 ล้านคนเพื่อเตรียมรองรับเปิดเทอม 2 ในเดือนพ.ย.นี้ http://winne.ws/n28157

220 ผู้เข้าชม
คำแนะนำ "ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์" ฉีดไฟเซอร์เด็ก 12 ปี

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับคำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19 สําหรับเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (ฉบับที่ 2) ว่า การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย  ปัจจุบันพบว่าแม้จะมีการติดเชื้อในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ในสัดส่วนที่สูงขึ้น แต่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโรค COVID-19 ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรง และมีอัตราการเสียชีวิตน้อยมาก และเด็กติดเชื้อ COVID-19 ที่เสียชีวิตคือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้โรค COVID-19 ที่รุนแรงและถึงแก่ชีวิตได้ ประกอบกับข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกัน สําหรับเด็กและวัยรุ่นมีมากขึ้น

ดังนั้น ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรมีคำแนะนําในการฉีดวัคซีนCOVID-19 สําหรับเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพิ่มเติมจากคำแนะนําฉบับที่ 1 ลงวันที่ 16 ก.ค.64 ดังนี้

แนะนําให้เด็กและวัยรุ่นฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19  ชนิดที่ได้รับการรับรอง ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่น โดยให้ตรงตามอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และวัคซีนได้ผ่านการพิจารณาด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งในขณะวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา มีวัคซีน COVID-19 เพียงชนิดเดียวคือ วัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

แนะนําให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 16 ปีจนถึงน้อยกว่า 18 ปีทุกราย หากไม่มีข้อห้ามในการฉีด ทั้งเด็กที่ปกติแข็งแรงดี และที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ Thai PBS

คำแนะนำ "ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์" ฉีดไฟเซอร์เด็ก 12 ปี
คำแนะนำ "ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์" ฉีดไฟเซอร์เด็ก 12 ปี
แชร์