22 กันยายน วัน Car Free Day ร่วมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

22 กันยายนของทุกปี เป็นวัน Car Free Day เพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดปริมาณจำนวนรถยนต์ในท้องถนน http://winne.ws/n28158

142 ผู้เข้าชม
22 กันยายน วัน Car Free Day ร่วมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

22 กันยายนของทุกปี เป็นวัน Car Free Day เพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดปริมาณจำนวนรถยนต์ในท้องถนน ซึ่งส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น

“เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 จึงเป็นเรื่องของทุกคน” พลังเล็ก ๆ จากการเริ่มต้นที่ตัวเรา จะนำไปสู่พลังที่ยิ่งใหญ่ สามารถนำพาสังคมไทยไปสู่อนาคตแห่งการเป็นสังคมอากาศสะอาด และปลอดมลพิษได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เผยข้อมูลการสร้างสังคมอากาศสะอาด ให้ผู้สนใจเข้าไปติดตามได้ที่ 

สานพลังคนไทย ร่วมใจสร้างสังคมอากาศสะอาด http://ssss.network/5wafb

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th.

สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก สสส.

แชร์