รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดาฯ เป็นประธานในพีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2559) เวลา 14.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าตึกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 http://winne.ws/n5617

563 ผู้เข้าชม
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดาฯ เป็นประธานในพีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดาฯ เป็นประธานในพีธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (20 ก.ค. 59) 

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2559) เวลา 14.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าตึกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 (20 กรกฎาคม 2559) เพื่อสืบสานวิถีไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ความสำคัญ โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมทำบุญด้วยการถวายเทียนพรรษา และเป็นโบราณประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพราะมีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองโชติช่วงเหมือนดังแสงไฟจากเทียน ทำให้เพิ่มพูนปัญญา หูตาสว่างไสว หากเจอปัญหาก็จะพบทางออกที่เป็นเหมือนแสงสว่างของเทียน รวมทั้งเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการจำพรรษาในอาวาสของตนตลอดระยะเวลา 3 เดือน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ จึงจัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานวิถีไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สถานศึกษาและชุมชนต่าง ๆ ใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งมีกำหนดการตั้งขบวนเชิญเทียนพรรษาบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่เวลา 14.30 น. และเคลื่อนขบวนออกทางประตู 4 เลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลก ข้ามสะพานชมัยมรุเชฐ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระราม 5 และเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานศรีอยุธยาไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดาฯ เป็นประธานในพีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดาฯ เป็นประธานในพีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดาฯ เป็นประธานในพีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดาฯ เป็นประธานในพีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

ขอบคุณภาพจากtwitter.com/Nd1hStQYjg

ที่มา: http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/105054-id105054

แชร์