เผยวันแม่ปีนี้..คนไทยตั้งใจบอกรักแม่ด้วยการ "กอด"

เผยวันแม่ปีนี้..คนไทยตั้งใจบอกรักแม่ด้วยการ "กอด" กระทรวงวัฒนธรรม เผย โพล “วันแม่แห่งชาติ” พบคนไทยตั้งใจ บอกรักแม่ด้วยการกอด มอบพวงมาลัยกราบขอพร http://winne.ws/n6418

774 ผู้เข้าชม
เผยวันแม่ปีนี้..คนไทยตั้งใจบอกรักแม่ด้วยการ "กอด"แหล่งภาพ catmint.in.th

กระทรวงวัฒนธรรม เผย โพล “วันแม่แห่งชาติ” พบคนไทยตั้งใจ บอกรักแม่ด้วยการกอด มอบพวงมาลัยกราบขอพร   

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวง ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน เรื่อง “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2559 จากประชาชนทั้งสิ้น 3,048 คน พบว่า ร้อยละ 83.54 แสดงความรักโดยกอด/บอกรัก/นำพวงมาลัยดอกมะลิกราบขอพรแม่, ร้อยละ 65.26 รับประทานอาหาร/พาไปเที่ยวต่างประเทศ/ต่างจังหวัด, ร้อยละ 42.58 บอกว่าจะโทรศัพท์ถึงแม่/ส่งไลน์/ส่งข้อความถึงแม่ และร้อยละ 30.62 จะซื้อของขวัญให้แม่ ขณะที่ ถามว่าในฐานะ “ลูก” ประชาชนจะทำอะไรเพื่อทดแทนพระคุณแม่ พบว่า ร้อยละ75.51 จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน/ตั้งใจทำงาน ร้อยละ 72.78 เชื่อฟังคำสั่งสอน ร้อยละ 62.58 เอาใจใส่ดูแลแม่ ร้อยละ 56.33 ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม

ทั้งนี้ จากการสอบถามว่า ประชาชนคิดว่าการจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” มีความสำคัญอย่างไร พบว่าร้อยละ 87.22 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร้อยละ 81.25 เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ในวันสำคัญ, ร้อยละ 60.72 เพื่อให้ลูกเห็นความสำคัญในบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว/ต่อสังคม และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ประชาชนร้อยละ 72.59 ต้องร่วมทำบุญตักบาตร, ร้อยละ 67.01 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ร้อยละ 45.34 ลงนามถวายพระพร ร้อยละ 40.37 ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน/ติดตั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์/สาทิสลักษณ์ เป็นต้น

แหล่งข่าวInnnews 11 ส.ค. 59

เผยวันแม่ปีนี้..คนไทยตั้งใจบอกรักแม่ด้วยการ "กอด"แหล่งภาพ www.oknation.net
เผยวันแม่ปีนี้..คนไทยตั้งใจบอกรักแม่ด้วยการ "กอด"แหล่งภาพ www.gotoknow.org
แชร์