พรรษานี้ !! วัดพระธรรมกายจัดพิธีพิมพ์พระของขวัญรุุ่นบรรลุุธรรม

ทุุกท่านมาร่วมเอาบุุญร่วมพิมพ์กันได้ วัด ทุกวันตั้งแต่เช้า ถึง เย็น ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ http://winne.ws/n6935

1.5 พัน ผู้เข้าชม

พรรษานี้มีการพิมพ์พระรุุ่มบรรลุธรรมที่วัดพระธรรมกาย ให้ได้ปลื้มทุุกข์ หายป่วยรวยขึ้นกว่่าเดิม

พรรษานี้ !! วัดพระธรรมกายจัดพิธีพิมพ์พระของขวัญรุุ่นบรรลุุธรรม
พรรษานี้ !! วัดพระธรรมกายจัดพิธีพิมพ์พระของขวัญรุุ่นบรรลุุธรรม
แชร์