ความเท่าเทียมอยู่ที่ไหน ?

ความแตกต่าง ไม่ได้จำกัด กั้นขวางการกระทำ ใช่หรือไม่? http://winne.ws/n7561

2.2 พัน ผู้เข้าชม

แผ่นดิน ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันได้  พุทธพจน์

(ขยาย) แผ่นดิน ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันได้ฉันใดคนเราก็แตกต่างกันด้วยกรรมของคนฉันนั้น ความไม่เท่าเทียมไม่ได้มีไว้ให้เราท้อ กลุ้ม แต่มีไว้ให้เรารู้จักหยาบ ละเอียด ของการกระทำของเรา เราจะได้ไม่ประมาทในชีวิต winnews สนับสนุนการสร้างความดีทุกสิ่ง

ความเท่าเทียมอยู่ที่ไหน ?
แชร์