ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ร้องเพลงยามเย็น พร้อมทำ body percussion

'ทูลกระหม่อมฯ' ทรงโพสต์คลิปร้องเพลงยามเย็น พร้อมทำ body percussion เวอร์ชั่นส่วนพระองค์ http://winne.ws/v12173

1.2 พัน ผู้เข้าชม
share

แชร์