แม่ครับ...เราไปเที่ยวกัน

การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ อย่าใช้คำว่า"รอ"....... เวลาที่มีให้กัน คือคำขอบคุณที่ดีที่สุด http://winne.ws/v12723

1.1 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/shoot2china/videos/1016581995113793/

ขอขอบคุณภาพจาก:

http://ekd.me/2013/12/retired/

แชร์