เพลง บุญคุ้มกันใจ ไม่แพ้

ถ้ามีบุญชีวิตสบายแน่นอน พี่อยากสอนให้น้องนั้นได้เข้าใจ พี่เลือกทำทานถือศีล เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องดี กว่าเรื่องใด น้องเข้าใจว่าพี่นะทำเรื่องดี มีบุญนะดีชีวิตสุขีแน่นอน ได้นนั่งธรรมะอย่างนี้ ใจใสได้บุญทุกที พี่จ๋า อยากจะชวนให้มาวัดใช้ไหม http://winne.ws/v14573

798 ผู้เข้าชม
แชร์