การสร้างวัด ได้บุญมากอย่างไร ?? (อนาถบิณฑิกเศรษฐี)

ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี หาสถานที่สร้างวัด ถวายพระพุทธเจ้า และคิดว่าพระพุทธองค์ควรประทับอยู่ที่ไหนดี ? ได้เห็นพื้นที่ในสวนของเจ้าเชต และขอติดต่อเจ้าของที่ คือ เจ้าเชต ว่าจะขายเท่าไร ? http://winne.ws/v14844

1.1 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=nYHYd6Z1FNI

แชร์