Top 5 Discipline Dogs Videos Compilation 2015 ทำได้ไง ? ฝึกได้ซะ ขนาดนี้เลยเหรอ ???

ไปเกิดเป็นสัตว์ เพื่อใช้วิบากกรรม ที่เคยทำผิดพลาดตอนเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะสุนัขเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดประเภทหนึ่ง จึงคุ้นเคยและเรียนรู้ภาษามนุษย์และท่าทีของบุคคลใกล้ชิดได้มากกว่าสัตว์ประเภทอื่นหรือไม่ ? http://winne.ws/v14865

2.2 พัน ผู้เข้าชม

แม้เป็นสัตว์แต่ก็ฝึกได้ ฟังภาษาคนรู้เรื่อง รับผิดชอบ กินพร้อมกัน เสร็จแล้ว ก็เก็บจานได้ด้วย

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=jSt4YGAgtG8

แชร์