พลังบุญสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ดีอย่างไร ??

สวดแล้วเรามีความสุข นึกคิดสิ่งใดก็สำเร็จได้ สวดไปก็ปลื้มไป แม้สวดที่บ้านก็ได้ เหมือนสวดต่อหน้าพระพุทธเจ้า แค่เรานึกก็ปลื้มแล้ว http://winne.ws/v14904

6.4 พัน ผู้เข้าชม
แชร์