Find, Fine, File, Files ฟาย ฟาย ฟาย ฟาย รึเปล่า !?!

Find, Fine, File, Files แต่ละคำ ออกเสียงต่างกันอย่างไร รู้ไว้ได้ประโยชน์ http://winne.ws/v14952

55 ผู้เข้าชม
แชร์