วัดพระธรรมกายดี.ซี.จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร "สร้างความสว่างไสว ขยายสู่ใจชาวอเมริกัน"

บ้านสว่างแห่งที่ 4 ของกัลฯกรกฤษณ์ วงศ์ชัยเกษม และ กัลฯทัศนีย์ ม่วงโสภา มีชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมงานกว่า 50ท่าน http://winne.ws/v15428

655 ผู้เข้าชม
share

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=f0e44-SwE4Q&feature=youtu.be

แชร์