"อัศจรรย์วันวิสาขบูชา"

วิสาขบูชา คือการบูชาเดือนวิสาขะ รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งใน 3 เหตุการณ์สำคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า และเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ http://winne.ws/v15454

640 ผู้เข้าชม

(Youtube - TNN 24 - May 8, 2017)

แชร์