ทำไมต้องเกลียดขี้หน้ากัน

เกิดมาด้วยเหตุสอง คุณโยม 1.คือ มีการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันในชาตินี้ผลประโยชน์ขัดกัน ทำในสิ่งที่ดูหมิ่นกัน ทำให้เกลียดขี้หน้าไม่ชอบหน้า อีกแบบหนึ่งคือว่า ในอดีตชาติเคยมีกรรมผูกพันกันมา เป็นปฏิปักษ์กันมา ก็เลยเกลียดขี้หน้าข้ามภพข้ามชาติกันมาเลย http://winne.ws/v15508

759 ผู้เข้าชม
แชร์