สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง http://winne.ws/v15523

737 ผู้เข้าชม
1.1พัน share
แชร์