เหตุที่ทำให้เป็นคนรูปงาม และมีเสน่ห์ ที่แตกต่างกัน

มาดูเหตุของ: บางคนรูปงาม แต่ไม่มีเสน่ห์ บางคนไม่สวยแต่มีเสน่ห์น่ามอง น่าเข้าใกล้ บางคนทั้งรูปงามและมีเสน่ห์ ใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ และใครเห็นก็อยากทำดีตาม แต่บางคนงามแต่คนเห็นแล้วไม่ค่อยรักและไม่ศรัทธา ไม่ดึงดูดใจ http://winne.ws/v15575

5.2 พัน ผู้เข้าชม
share

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=YCXwaWc4ETY

แชร์