คลิปสัมภาษณ์ล่าสุด!! พระเทพปฏิภาณวาที : วิเคราะห์เทียบกรณีตรวจสอบบัญชีวัด=บาปเหมาเข่ง!!

กรณีปฏิรูปตรวจสอบบัญชีวัด เพราะตัวพระธรรมวินัยเองเอาไม่อยู่ จึงต้องมีกฎหมายเข้ามาบริหารจัดการ สมควรหรือไม่?? http://winne.ws/v16429

2.2 พัน ผู้เข้าชม

Cr. Wake Up News ทาง Voice TV21

แชร์