ธาราบำบัด...ใช้เพื่อรักษาผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคข้อเสื่อม

ธาราบำบัด เป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาโรคและทำกายภาพที่ใช้น้ำเป็นสื่อหรือตัวกลางในการรักษา เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน ในไทยธาราบำบัดก็ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคข้อ รวมถึงใช้ในการทำกายภาพให้กับผู้สูงอายุ http://winne.ws/v17079

2.5 พัน ผู้เข้าชม

กิจกรรมธาราบำบัดที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่เปิดให้ผู้สูงอายุมาใช้บริการได้ฟรี

แชร์