ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไรบ้าง? โดย พระมหา ดร. พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

พระอาจารย์ได้อธิบายถึงเนื้อหาเบื้องต้นของบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ http://winne.ws/v17113

4.8 พัน ผู้เข้าชม
share

แชร์